Vandanalyse af vandet fra Blanke Roerslev Vandværk


Blanke Roerslev Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til vandværkets forbrugere. 

Klik her for at se analyseresultater.